Công Ty TNHH Đo Đạc Xây Dựng Tân Phát

3401223337

Mã số 3401223337 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đo Đạc Xây Dựng Tân Phát.

Công Ty TNHH Đo Đạc Xây Dựng Tân Phát đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3401223337 kể từ ngày 10/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đo Đạc Xây Dựng Tân Phát:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Thuận
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3401223337 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Thuận.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đo Đạc Xây Dựng Tân Phát trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3401223337 được cập nhật lần cuối vào lúc .