Công Ty TNHH Đầu Tư CNVP

2500639461

Mã số 2500639461 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư CNVP - còn có tên giao dịch là CNVP INVESTMENT COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Đầu Tư CNVP đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2500639461 kể từ ngày 05/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 05/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Đầu Tư CNVP đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư CNVPNguyễn Duy Cường - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư CNVP:

  • Địa chỉ:
    Phố Hồng Bàng, Thị Trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
    .
  • Số điện thoại 0904868516.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2500639461 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư CNVP trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2500639461 được cập nhật lần cuối vào lúc .