Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Xây Dựng Thanh Hồng

1702213258

Mã số 1702213258 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Xây Dựng Thanh Hồng.

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Xây Dựng Thanh Hồng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1702213258 kể từ ngày 26/11/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Xây Dựng Thanh Hồng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Kiên Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1702213258 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kiên Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Xây Dựng Thanh Hồng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1702213258 được cập nhật lần cuối vào lúc .