Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Công Nghệ H&H

0316416357

Mã số 0316416357 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Công Nghệ H&H.

Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Công Nghệ H&H đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316416357 kể từ ngày 31/07/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Công Nghệ H&H:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316416357 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Công Nghệ H&H trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316416357 được cập nhật lần cuối vào lúc .