Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Thành Tài SG

0316837411

Mã số 0316837411 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Thành Tài SG.

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Thành Tài SG đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316837411 kể từ ngày 04/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Thành Tài SG:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316837411 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Thành Tài SG trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316837411 được cập nhật lần cuối vào lúc .