Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Phát Triển Thăng Long Building

5801414435

Mã số thuế 5801414435 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5801414435 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Phát Triển Thăng Long Building - còn có tên giao dịch là THANG LONG BUILDING DEVELOPMENTAL INVESTMENT COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 5801414435.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Phát Triển Thăng Long BuildingNguyễn Thánh Tự Hoàng Long - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Phát Triển Thăng Long Building đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 5801414435 với mã số thuế là 5801414435 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Phát Triển Thăng Long Building đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Phát Triển Thăng Long Building:

  • Địa chỉ:
    Tổ 10, Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801414435 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Phát Triển Thăng Long Building trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.