Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Hải Dương

0801320065

Mã số 0801320065 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Hải Dương.

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Hải Dương đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0801320065 kể từ ngày 26/03/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Hải Dương:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hải Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0801320065 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Hải Dương trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0801320065 được cập nhật lần cuối vào lúc .