Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thiên Phúc Pland

3901310179

Mã số 3901310179 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thiên Phúc Pland.

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thiên Phúc Pland đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3901310179 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thiên Phúc Pland:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tây Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3901310179 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tây Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thiên Phúc Pland trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3901310179 được cập nhật lần cuối vào lúc .