Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Ecoland

0801348085

Mã số 0801348085 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Ecoland.

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Ecoland đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0801348085 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Ecoland:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hải Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0801348085 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Ecoland trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0801348085 được cập nhật lần cuối vào lúc .