Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt Nam

0109065220

Mã số 0109065220 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt Nam - còn có tên giao dịch là VIETNAM BICOPA DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109065220 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/01/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt Nam đã thành lập được hơn 6 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt NamNguyễn Tài Dương - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt Nam:

  • Địa chỉ:
    Khu đất dịch vụ LK29, LK30, LK31, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
    .
  • Số điện thoại 0355348888.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109065220 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bicopa Việt Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109065220 được cập nhật lần cuối vào lúc .