Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Công Nghệ PMC

2902109104

Mã số 2902109104 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Công Nghệ PMC.

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Công Nghệ PMC đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2902109104 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Công Nghệ PMC:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nghệ An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2902109104 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Công Nghệ PMC trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2902109104 được cập nhật lần cuối vào lúc .