Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Higg

6400436867

Mã số 6400436867 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Higg.

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Higg đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6400436867 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Higg:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đắk Nông
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6400436867 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Nông.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Higg trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6400436867 được cập nhật lần cuối vào lúc .