Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Điểm

1801723700

Mã số 1801723700 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Điểm.

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Điểm đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1801723700 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Điểm:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Cần Thơ
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1801723700 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cần Thơ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Điểm trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1801723700 được cập nhật lần cuối vào lúc .