Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Phát Cons

3703030726

Mã số 3703030726 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Phát Cons.

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Phát Cons đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3703030726 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Phát Cons:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3703030726 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hoàng Phát Cons trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3703030726 được cập nhật lần cuối vào lúc .