Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Và Sản Xuất Kim Giang

0801360205

Mã số 0801360205 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Và Sản Xuất Kim Giang.

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Và Sản Xuất Kim Giang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0801360205 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Và Sản Xuất Kim Giang:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hải Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0801360205 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Và Sản Xuất Kim Giang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0801360205 được cập nhật lần cuối vào lúc .