Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế Trường Khang

0202135031

Mã số 0202135031 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế Trường Khang.

Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế Trường Khang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202135031 kể từ ngày 01/12/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế Trường Khang:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202135031 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế Trường Khang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202135031 được cập nhật lần cuối vào lúc .