Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Lộc Đào

3603785794

Mã số 3603785794 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Lộc Đào.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Lộc Đào đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603785794 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Lộc Đào:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603785794 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Lộc Đào trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603785794 được cập nhật lần cuối vào lúc .