Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bảo Vệ Rồng Việt NLC

3703031494

Mã số 3703031494 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bảo Vệ Rồng Việt NLC.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bảo Vệ Rồng Việt NLC đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3703031494 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bảo Vệ Rồng Việt NLC:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3703031494 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bảo Vệ Rồng Việt NLC trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3703031494 được cập nhật lần cuối vào lúc .