Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục QB & BQ

3502465244

Mã số 3502465244 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục QB & BQ.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục QB & BQ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3502465244 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục QB & BQ:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3502465244 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục QB & BQ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3502465244 được cập nhật lần cuối vào lúc .