Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Và Du Lịch Cpi

0402025029

Mã số 0402025029 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Và Du Lịch Cpi - còn có tên giao dịch là CPI TOURISM AND EDUCATIONAL SERVICES COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Và Du Lịch Cpi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402025029 kể từ ngày 22/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 10/02/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Và Du Lịch Cpi đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Và Du Lịch CpiNguyễn Thị Nga - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Và Du Lịch Cpi:

  • Địa chỉ:
    LK7A NO 04 khu Đồng Dưa, Ngô Thì Nhậm, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402025029 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Và Du Lịch Cpi trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402025029 được cập nhật lần cuối vào lúc .