Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Hải Phòng

0202047787

Mã số 0202047787 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Hải Phòng.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Hải Phòng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202047787 kể từ ngày 25/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Hải Phòng:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202047787 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Hải Phòng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202047787 được cập nhật lần cuối vào lúc .