Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Tín

4001242055

Mã số 4001242055 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Tín.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Tín đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4001242055 kể từ ngày 25/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Tín:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Nam
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4001242055 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Tín trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4001242055 được cập nhật lần cuối vào lúc .