Công Ty TNHH Dịch Vụ Spa Good

0316108271

Mã số 0316108271 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Spa Good.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Spa Good đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316108271 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/01/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Dịch Vụ Spa Good đã thành lập được hơn 6 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Spa GoodNguyễn Thị Bé Thùy - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Spa Good:

  • Địa chỉ:
    8A/5D2 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Số điện thoại 0919335222.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316108271 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Spa Good trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316108271 được cập nhật lần cuối vào lúc .