Công Ty TNHH Dịch Vụ TK & XD Lâm Kim Phú

4401098134

Mã số 4401098134 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ TK & XD Lâm Kim Phú.

Công Ty TNHH Dịch Vụ TK & XD Lâm Kim Phú đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4401098134 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ TK & XD Lâm Kim Phú:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Phú Yên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4401098134 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Phú Yên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ TK & XD Lâm Kim Phú trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4401098134 được cập nhật lần cuối vào lúc .