Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Tú Đào

0601213147

Mã số 0601213147 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Tú Đào.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Tú Đào đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0601213147 kể từ ngày 24/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Tú Đào:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nam Định
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0601213147 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nam Định.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Tú Đào trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0601213147 được cập nhật lần cuối vào lúc .