Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện Huy Hoàng Palace

5702096943

Mã số 5702096943 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện Huy Hoàng Palace.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện Huy Hoàng Palace đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5702096943 kể từ ngày 17/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện Huy Hoàng Palace:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5702096943 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện Huy Hoàng Palace trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5702096943 được cập nhật lần cuối vào lúc .