Công Ty TNHH DV Trông Giữ Xe Và Bảo Vệ Nghinh Phong

0317287376

Mã số 0317287376 là mã số thuế của Công Ty TNHH DV Trông Giữ Xe Và Bảo Vệ Nghinh Phong.

Công Ty TNHH DV Trông Giữ Xe Và Bảo Vệ Nghinh Phong đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0317287376 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH DV Trông Giữ Xe Và Bảo Vệ Nghinh Phong:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0317287376 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH DV Trông Giữ Xe Và Bảo Vệ Nghinh Phong trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0317287376 được cập nhật lần cuối vào lúc .