Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Colormix

0316688093

Mã số 0316688093 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Colormix.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Colormix đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316688093 kể từ ngày 23/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Colormix:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316688093 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Colormix trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316688093 được cập nhật lần cuối vào lúc .