Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Giải Trí Money Agency

5702073470

Mã số 5702073470 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Giải Trí Money Agency.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Giải Trí Money Agency đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5702073470 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Giải Trí Money Agency:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5702073470 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Giải Trí Money Agency trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5702073470 được cập nhật lần cuối vào lúc .