Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Truyền Thông Quảng Cáo Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện Ngọc Khánh

6300334477

Mã số 6300334477 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Truyền Thông Quảng Cáo Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện Ngọc Khánh.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Truyền Thông Quảng Cáo Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện Ngọc Khánh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6300334477 kể từ ngày 16/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Truyền Thông Quảng Cáo Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện Ngọc Khánh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hậu Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6300334477 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hậu Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Truyền Thông Quảng Cáo Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện Ngọc Khánh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6300334477 được cập nhật lần cuối vào lúc .