Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng HH

2902139003

Mã số 2902139003 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng HH.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng HH đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2902139003 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng HH:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nghệ An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2902139003 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Dựng HH trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2902139003 được cập nhật lần cuối vào lúc .