Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Thanh Tùng

2301180261

Mã số 2301180261 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Thanh Tùng.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Thanh Tùng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2301180261 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Thanh Tùng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2301180261 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Thanh Tùng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2301180261 được cập nhật lần cuối vào lúc .