Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Xây Dựng Kiên Nga

5702058923

Mã số 5702058923 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Xây Dựng Kiên Nga.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Xây Dựng Kiên Nga đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5702058923 kể từ ngày 21/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Xây Dựng Kiên Nga:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5702058923 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Xây Dựng Kiên Nga trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5702058923 được cập nhật lần cuối vào lúc .