Công Ty TNHH DVTM Alpha

1001206710

Mã số 1001206710 là mã số thuế của Công Ty TNHH DVTM Alpha.

Công Ty TNHH DVTM Alpha đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1001206710 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/01/2020, tính đến nay Công Ty TNHH DVTM Alpha đã thành lập được hơn 7 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH DVTM AlphaNguyễn Mạnh Quý - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH DVTM Alpha:

  • Địa chỉ:
    Số 02, đường Ngô Quang Bích, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
    .
  • Số điện thoại 0898277229.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1001206710 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH DVTM Alpha trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1001206710 được cập nhật lần cuối vào lúc .