Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Nhật - Trung

6001734798

Mã số 6001734798 là mã số thuế của Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Nhật - Trung.

Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Nhật - Trung đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6001734798 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Nhật - Trung:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đắk Lắk
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6001734798 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Lắk.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Nhật - Trung trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6001734798 được cập nhật lần cuối vào lúc .