Công Ty TNHH Giải Trí Và Truyền Thông Eternity Media

2902098117

Mã số 2902098117 là mã số thuế của Công Ty TNHH Giải Trí Và Truyền Thông Eternity Media.

Công Ty TNHH Giải Trí Và Truyền Thông Eternity Media đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2902098117 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Giải Trí Và Truyền Thông Eternity Media:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nghệ An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2902098117 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Giải Trí Và Truyền Thông Eternity Media trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2902098117 được cập nhật lần cuối vào lúc .