Công Ty TNHH Gỗ Thành Đạt T & Đ

3702990434

Mã số 3702990434 là mã số thuế của Công Ty TNHH Gỗ Thành Đạt T & Đ.

Công Ty TNHH Gỗ Thành Đạt T & Đ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702990434 kể từ ngày 23/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Gỗ Thành Đạt T & Đ:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702990434 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Gỗ Thành Đạt T & Đ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702990434 được cập nhật lần cuối vào lúc .