Công Ty TNHH Gold Leaf Marketing And Management Viet Nam

0316114518

Mã số 0316114518 là mã số thuế của Công Ty TNHH Gold Leaf Marketing And Management Viet Nam - còn có tên giao dịch là GOLD LEAF MARKETING AND MANAGEMENT VIET NAM COMPANY LIMITED..

Công Ty TNHH Gold Leaf Marketing And Management Viet Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316114518 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/01/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Gold Leaf Marketing And Management Viet Nam đã thành lập được hơn 1 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Gold Leaf Marketing And Management Viet NamLâm Thanh Phong - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Gold Leaf Marketing And Management Viet Nam:

  • Địa chỉ:
    SAV.3-02.28, Tầng 02, Tháp 03, The Sun Avenue, số 28 đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Số điện thoại 0934781237.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316114518 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Gold Leaf Marketing And Management Viet Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316114518 được cập nhật lần cuối vào lúc .