Công Ty TNHH Hà Linh Hà Tĩnh

5600339442

Mã số 5600339442 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hà Linh Hà Tĩnh.

Công Ty TNHH Hà Linh Hà Tĩnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5600339442 kể từ ngày 27/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Hà Linh Hà Tĩnh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Điện Biên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5600339442 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Điện Biên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Hà Linh Hà Tĩnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5600339442 được cập nhật lần cuối vào lúc .