Công Ty TNHH Hac Nông Sản

1801713396

Mã số 1801713396 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hac Nông Sản.

Công Ty TNHH Hac Nông Sản đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1801713396 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Hac Nông Sản:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Cần Thơ
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1801713396 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cần Thơ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Hac Nông Sản trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1801713396 được cập nhật lần cuối vào lúc .