Công Ty TNHH Hai Thành Viên Đại Hồng Anh

6101275749

Mã số 6101275749 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Đại Hồng Anh.

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Đại Hồng Anh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6101275749 kể từ ngày 17/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Đại Hồng Anh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh KonTum
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6101275749 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kon Tum.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Đại Hồng Anh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6101275749 được cập nhật lần cuối vào lúc .