Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ứng Dụng Công Nghệ Cao Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Sữa Yên Mỹ

2800105220

Mã số 2800105220 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ứng Dụng Công Nghệ Cao Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Sữa Yên Mỹ.

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ứng Dụng Công Nghệ Cao Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Sữa Yên Mỹ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2800105220 kể từ ngày 30/06/2010 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 16/12/1994, tính đến nay Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ứng Dụng Công Nghệ Cao Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Sữa Yên Mỹ đã thành lập được hơn 11 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ứng Dụng Công Nghệ Cao Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Sữa Yên MỹPhạm Tuấn Hiệp - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ứng Dụng Công Nghệ Cao Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Sữa Yên Mỹ:

  • Địa chỉ:
    Thôn Trung Tâm, Xã Yên Mỹ, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Số điện thoại 0373688096.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2800105220 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ứng Dụng Công Nghệ Cao Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Sữa Yên Mỹ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2800105220 được cập nhật lần cuối vào lúc .