Công Ty TNHH Hochiki Thanh Hóa

2802770800

Mã số thuế 2802770800 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 2802770800 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hochiki Thanh Hóa được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Hochiki Thanh Hóa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2802770800 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Hochiki Thanh Hóa:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2802770800 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Hochiki Thanh Hóa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.