Công Ty TNHH HT Tech Hải Phòng

0202089970

Mã số 0202089970 là mã số thuế của Công Ty TNHH HT Tech Hải Phòng.

Công Ty TNHH HT Tech Hải Phòng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202089970 kể từ ngày 02/03/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH HT Tech Hải Phòng:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202089970 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH HT Tech Hải Phòng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202089970 được cập nhật lần cuối vào lúc .