Công Ty TNHH Hưng Hà 68

0700859076

Mã số 0700859076 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hưng Hà 68.

Công Ty TNHH Hưng Hà 68 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0700859076 kể từ ngày 26/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Hưng Hà 68:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Nam
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0700859076 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Hưng Hà 68 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0700859076 được cập nhật lần cuối vào lúc .