Công Ty TNHH Integration And Development

0316053456

Mã số 0316053456 là mã số thuế của Công Ty TNHH Integration And Development - còn có tên giao dịch là INTEGRATION AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Integration And Development đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316053456 kể từ ngày 05/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 05/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Integration And Development đã thành lập được hơn 9 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Integration And DevelopmentVũ Thảo Đạt - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Integration And Development:

  • Địa chỉ:
    491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316053456 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Integration And Development trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316053456 được cập nhật lần cuối vào lúc .