Công Ty TNHH JK Solutions

1201656026

Mã số 1201656026 là mã số thuế của Công Ty TNHH JK Solutions.

Công Ty TNHH JK Solutions đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1201656026 kể từ ngày 04/12/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH JK Solutions:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tiền Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1201656026 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tiền Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH JK Solutions trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1201656026 được cập nhật lần cuối vào lúc .