Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt Nam

2902023457

Mã số 2902023457 là mã số thuế của Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt Nam.

Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2902023457 kể từ ngày 03/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 03/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt Nam đã thành lập được hơn 5 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt NamTrần Huyền Châu - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt Nam:

  • Địa chỉ:
    Số 75/ 140 Phạm Hồng Thái, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
    .
  • Số điện thoại 0914747888.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2902023457 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH JWS.Ebisu Việt Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2902023457 được cập nhật lần cuối vào lúc .