Công Ty TNHH Khải Hơn

2601035145

Mã số 2601035145 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khải Hơn - còn có tên giao dịch là KHAI HON COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày .


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Khải HơnNguyễn Văn Khải - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Khải Hơn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2601035145 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Khải Hơn đã thành lập được hơn 3 ngày.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Khải Hơn:

  • Địa chỉ:
    Khu 6, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
    .
  • Số điện thoại 0985177127.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2601035145 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Phú Thọ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Khải Hơn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.