Công Ty TNHH Khoa Thuận Phương

5801412653

Mã số 5801412653 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khoa Thuận Phương.

Công Ty TNHH Khoa Thuận Phương đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801412653 kể từ ngày 15/08/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 15/08/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Khoa Thuận Phương đã thành lập được hơn 9 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Khoa Thuận PhươngNguyễn Trung Thuận - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Khoa Thuận Phương:

  • Địa chỉ:
    Số 18/11 đường Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Số điện thoại 0918201756.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801412653 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Khoa Thuận Phương trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5801412653 được cập nhật lần cuối vào lúc .